Non é doado
     inventar
        un amor
     cando un está só.
Necesitas inventarte
        un verso,
       un verso unicamente,
        para saber
       que existen
          corazóns
que nacen
        nun libro.