Que as traia de novo,

que quero berralas,

que quero dicilas

ben forte as palabras.

Levounas o vento

a cambio de nada.

Deixoume unhas follas,

rumores, borralla.

Palabras fermosas.

Palabras gastadas.

Palabras. Palabras.

No vento zoaban.

De "Na fogueira dos versos"
(ed.Xerais de Galicia)